صفحه اصلی درباره دانشگاه  پورتال دانشجویان پورتال کارکنان  پورتال اساتید رشته های تحصیلی تحصیلات تکمیلی ارتباط با ما
 

                 معرفی معاون اداری و مالی واحد کنگاور

 

            نام و نام خانوادگی:  بهزاد سوکی                                               

            سطح تحصیلات:  دانشجوی دکتری مدیریت

            مرتبه علمی:  مربی

                      تلفن دفتر:     08348132549

                     پست الکترونیکی:  

                                                                                                                                        

               
                                                                                                            

© تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور می باشد .