فرایند ارزشیابی و اخذ کارت ورود به جلسه ی امتحان پایان ترم

انجام مقدمات اولیه برای واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه در آینده نزدیک


© تمام حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد کنگاور مي باشد .