حوزه فعالیتهای دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 • کار آموزی، کارورزی وبازدیدهای علمی و تحقیقاتی 
 • دریافت سهمیه کار آموزی،نظارت بر نحوه انجام آن و گزارش به معاونت پژوهشی
 •  بستر سازی کار برای دانشجویان
 • - برگزاری سمینارها،نمایشگاهها و بازدیدهای علمی ،تحقیقاتی

    ◄همکاریهای علمی و تحقیقاتی

 • - برآورد نیازها، مشکلات و مسائل صنعت،همچنین بررسی امکانات موجود در صنایع جهت تحقیقات دانشگاهی
 • - ایجاد بانک اطلاعاتی و انفور ماتیک از پتانسیلهای موجود در دانشگاه و صنایع
 • - تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و صنعت و نیز ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از مسئولین،صاحبان صنایع و کارشناسان دانشگاه

◄طرحها،قراردادهای صنعتی و دوره های آموزشی کوتاه مدت

 • - عقد قرارداد و جذب پروژه های صنعتی ، تحقیقاتی و خدماتی فی مابین دانشگاه و صنعت
 • - برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقاء سطح کیفی اطلاعات دانشجویان و شاغلین دانشگاه
 • - ارتباط با صنایع خارج از کشور جهت دستیابی به جدیدترین طرح ها و فن آوری های صنعتی با هماهنگی معاونت امور بین الملل سازمان مرکزی

 

   یکی از امورات محوله به این حوزه انجام کارهای کارآموزی دانشجویان می باشد:

 •  فرم های کارآموزی:                                                                                  
 •  

© تمام حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد کنگاور مي باشد .