صفحه اصلي درباره دانشگاه  پورتال دانشجويان پورتال کارکنان  پورتال اساتيد راهنمای جدیدالورود   تحصيلات تکميلي ارتباط با ما

نحوه گردش امور پايان نامه ها

مرحله اقدامات مسووليت و پيگيري دانلود فرمها

 انتخاب موضوع

- مشورت با استادان گروه، انتخاب موضوع، تعيين استاد راهنما، مشاور( استاد راهنما و مشاور بايد طبق ظرفيت کدينگ خود، راهنمايي و مشاوره دانشجو را برعهده بگيريد و هر گونه تاخير در دفاع دانشجو بعلت عدم وجود ظرفيت کدينگ برعهده استاد مربوطه مي باشد)

- تهيه ساير مدارک (انتخاب واحد آخرين نيمسال –تأئيديه تکراري نبودن موضوع و ...)

- تکميل فرم پروپوزال از طريق سامانه اتوماسيون پايان نامه ها

- بعد از تأييد عنوان پروپوزال عنوان موضوع انتخابي نبايد دستکاري يا عوض شود. و هرگونه تغييري بايستي پس از درخواست دانشجو و تائيد استاد راهنما و شوراي گروه آموزشي سپس در شوراي پژوهشي بعدي دانشگاه مطرح گردد و مجدداً پس از گذشتن 6 ماه از تاريخ تصويب شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه مجوز دفاع داده خواهد شد.

دانشجو  

 

 

تصويب     

 

 

تصويب گروه   

بررسي و طرح پروپوزال در شوراي تخصصي گروه و ارسال پروپوزال به شوراي پژوهشي دانشگاه در صورت تصويب.

مديرگروه / دانشجو  
تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه

بررسي و طرح پروپوزال در شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه جهت تصويب پايان نامه ، از زمان تأييد پروپوزال در شوراي گروه دانشگاه موضوع پايان­ نامه قطعيت مي­ يابد و دانشجو(در صورت نداشتن ممنوعيت آموزشي و دانشجويي) 6 ماه بعد از تاييد پروپزال در شوراي گروه دانشگاه مي تواند دفاع نمايد.طبق بخشنامه شماره 212427/83 مورخ 2/7/91 و مطابق ماده 7 بخشنامه 12579/73 مورخ 24/1/87). لذا دفاع پيش از موعد مقرر امکان­پذير نيست.

پژوهش دانشگاه  
اخذ کد پايان نامه

دريافت کد پايان نامه از سيستم کدينگ پايان نامه سازمان مرکزي دانشگاه

مسئول کدينگ دانشگاه(پژوهش)  

اجراي پايان نامه

تحويل گزارش پيرشرفت کار

اجراي پايان نامه توسط دانشجو زير نظر اساتيد و تهيه گزارش پيشرفت کار طي دو مرحله به فاصله سه ماه از هم و تحويل به دفتر پژوهش دانشکده. تاريخ تحويل فرم گزارش کار اول  به دفتر پژوهش دانشگاه ملاک عمل جهت انجام دفاع از پايان نامه خواهد بود. در طول اجراي پايان نامه دانشجو بايد حداقل در دو جلسه دفاع مربوط به گروه آموزشي خود شرکت نموده و فرم 4 را تکميل نمايند و به مدير پژوهش دانشگاه تحويل نمايند.

دانشجو

فرم 4(پيشرفت کار)

فرم 5(شرکت در جلسه دفاع)

 

 

 

 

 

مراحل پيش دفاع
 

 

 

 

اعلام آمادگي دفاع  اعلام آمادگي دفاع توسط دانشجو به استاد راهنما و مشاور دانشجو فرم 6
تسويه حساب آموزشي و مالي انجام تسويه حساب مقدماتي آموزشي و پژوهشي توسط دانشجو بر طبق فرم 7 دانشجو فرم 7
داوري پايان نامه

انتخاب داوران داخلي و خارجي توسط مدير گروه و ارسال يک نسخه از پايان نامه جهت مطالعه داوران .

مديرگروه / دانشجو
تعيين زمان و مکان دفاع

تعيين زمان و مکان دفاع توسط راهنما، مشاور و داور با هماهنگي مدير گروه و پيگيري دانشجو بر طبق فرم 7

دانشجو
صدور ابلاغيه دفاع صدور ابلاغ و دعوتنامه برگزاري جلسه دفاعيه پژوهش دانشگاه و تحويل به اساتيد راهنما، مشاور و داور توسط دانشجو پژوهش دانشگاه / دانشجو  

مرحله دفاع

- برگزاري جلسه دفاعيه با حضور اساتيد راهنما، مشاور،داوربا حضور مدير گروه تخصصي و نماينده پژوهش دانشگاه.

- در صورت عدم حضور هر يک از اساتيد (راهنما، مشاور و داوران)  دفاع برگزار نخواهد شد.

- دانشجویان گرامی حتماً در هنگام ارائه فرم تقاضاي تشكيل جلسه دفاع، فرم چکیده(فرم ب) را در قالب فایل Word بر روی CDرایت و به دفتر تحصیلات تکمیلی ارایه دهند. ضمناً یادآور می شود فرم ب را به پست الکترونیک دانشگاه نیز ارسال نمایید. چنانچه دانشجویی فایل چکیده را تحویل ندهد اجازه دفاع داده نمیشود.

دانشجو/مديرگروه/نماينده پژوهش دانشگاه

فرم انصراف از مقاله

فرم ب

پست الکترونیک:

iaukang94@gmail.com

فرم نمره چاپ مقاله

     تدوين پايان نامه

نحوه نگارش پايان نامه

صحافي به صورت دو طرفه

دانشجو

راهنمای تدوین پایان نامه(word)

راهنمای تدوین پایان نامه(pdf)

تحويل پايان نامه

تحويل CD پايان نامه به اساتيد راهنما،مشاور،کتابخانه،گروه تخصصي. دانشجو  

 


© تمام حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد کنگاور مي باشد .