معرفی معاون آموزشی ، دانشجویی و فرهنگی

 

            نام و نام خانوادگی:  دکتر پیمان تباری                                              

            سطح تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی

            مرتبه علمی:  استادیار

                      تلفن دفتر:     08348132542

                     پست الکترونیکی:  payman.tabari@yahoo.com                                                                                                                     

                                                                                                                                        

                
                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© تمام حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد کنگاور مي باشد .